Levis

Regulamin konkursu „Zrób zdjęcie i pokaż światu swoją interpretację Levi’s® 501®!”

Regulamin konkursu „Zrób zdjęcie i pokaż światu swoją interpretację Levi’s® 501®!” Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej  „Zrób zdjęcie i pokaż światu swoją interpretację Levi’s® 501®!” prowadzonej przez: NaTemat.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Drużynowej 3/1, operatora portalu internetowego www.natemat.pl

I. Uczestnictwo w konkursie:
1. W konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który w terminie podanym w Regulaminie prześle swoją pracę na adres mailowy levis@natemat.pl
II. Czas trwania konkursu.
Nadsyłanie prac w terminie: od 03.04.2013r. do 31.05.2013 r.
Obrady jury: 01.06.2013 do 05.06.2013
Ogłoszenie wyników: 06.06.2013

III. Zasady udziału w konkursie:
W konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który w okresie obowiązywania prześle na adres mailowy levis@natemat.pl swoją indywidualną interpretację 501®. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie 18 lat oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Zadanie konkursowe:
1. Zrób zdjęcie/a (1-3szt.) z twoją interpretacją dżinsów Levi’s® 501
i przyślij je do nas (w stylizacji mogą być użyte tylko dżinsy Levi’s® 501®), 
2. W mailu napisz swoje dane: imię, nazwisko, wiek
(publikujemy tylko imię i wiek),
3. Wyślij nam też krótki opis kim jesteś lub co robisz,
4. Umieść też adres kontaktowy i telefon, 
5. Wszystkie informacje wyślij na adres: levis@natemat.pl


IV. Nagrody oraz Jury.
1. Nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd dla dwóch osób do Berlina na festiwal Berlin Festival o wartości 5 000 PLN. Nagroda obejmuje przejazd, zakwaterowanie oraz wstęp na festiwal.
2. Nagrody otrzymają: Osoba wskazana przez Jury
3. W skład Jury wchodzą:
Przedstawiciel natemat.pl: Zuza Partyka
Przedstawiciel marki Levi’s
Przedstawiciel Fashion Agency Aliganza
4. Informacje o wynikach Konkursu będą ogłoszone do 6 czerwca na stronie levis.natemat.pl oraz bezpośrednio Zwycięzcom poprzez podany adres mailowy lub numer telefonu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych osobowych wraz z przesłaną interpretacja 501® na adres mailowy levis@natemat.pl
6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu, a Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy na www.natemat.pl .


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z równoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem www.natemat.pl
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu „Zrób zdjęcie i pokaż światu swoją interpretację Levi’s® 501®!”
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie